ŠD – návštěva Knihovny v Hrabišíně

Od října měsíčně navštěvujeme s dětmi ze školní družiny místní knihovnu. Tím dětem dáváme možnost seznámit se nejen s knihou, ale zároveň u nich nenásilnou formou podporujeme vztah ke čtení. V knihovně si mladší žáci listují v pohádkových knihách a dětských časopisech. Starší chlapci dávají přednost encyklopediím a dobrodružným knihám. Děvčata milují knihy o zvířatech, zejména koních. Vybrané knihy si děti mohou bezplatně zapůjčit domů, za což bychom chtěli místní knihovně velmi poděkovat.

Věra Vitásková