Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021 – MŠ

Ve čtvrtek 3. září proběhla na zahradě MŠ v Hrabišíně zahradní slavnost na počest zahájení nového školního roku. Pro děti a jejich rodiče připravily učitelky zábavné odpoledne plné her, soutěží, odměn a nezapomnělo se ani na výborné občerstvení a opékání špekáčků. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Hrabišíně, který dětem na tuto akci poskytl skákací hrad. Věříme, že se čtvrteční odpoledne dětem líbilo a zpříjemnilo jim vstup do nového školního roku.

Jana Pantlíková