Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021 – ZŠ

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,

jak všichni víte, tak začátkem července ve škole začaly rozsáhlé stavební práce, které probíhaly každý den během letních prázdnin. Přes veškerou snahu došlo vzhledem k velkému a náročnému rozsahu stavebních prací k menšímu posunu začátku školního roku na 7. září 2020. Některé prostory školy budou pro žáky ještě nějaký čas uzavřeny, protože zde budou probíhat dokončovací práce, ale všechny učebny nezbytné pro zahájení výuky už máme k dispozici, takže výuka může začít.

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí dbát na zvýšenou bezpečnost vzhledem k probíhajícím pracím. Prostory, ve kterých budou probíhat stavební práce, jsou jasně odděleny a žáci mají přísný zákaz do těchto prostorů vstupovat. Také ve dvoře školy bude omezený pohyb a žáci se zde mohou pohybovat pouze v doprovodu pedagogického zaměstnance.

Všichni víme, že stav s koronavirem není v naší republice nejlepší a může nastat situace, že škola půjde do karantény. Toto si nikdo z nás nepřeje, ale pokud by k tomu opravdu znovu došlo, tak naše škola bude na tuto možnost připravena. Na jaře jsme už distanční výuku úspěšně provozovali, takže všichni máme s touto formou výuky nějaké zkušenosti a dokážeme si poradit i s touto situací

Pokud se nic mimořádného nestane a budou dokončeny všechny  práce související s opravou a modernizací školy ve stanoveném termínu, tak začátkem listopadu proběhne den otevřených dveří. Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si  nové odborné učebny, sociální zařízení, vybavení učeben, školní družiny a školní jídelny.

V tomto roce jsme přivítali 6 prvňáčků a několik nových žáků v dalších třídách. Letos bude naši školu navštěvovat 130 žáků, což je o něco méně než minulý rok.

Na závěr chci popřát všem žákům a zaměstnancům školy šťastný vstup do nového školního roku a věřím, že tento školní rok bude o poznání lepší než ten minulý a nebudeme muset školu zavírat kvůli koronaviru.  Během podzimu to bude určitě hodně náročné, ale věřím, že to společnými silami zvládneme a dokážeme se úspěšně vypořádat s případnou nepříznivou situací.

Ing. Roman Hanák, ředitel školy