Slovo ředitele školy

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,
právě se rozbíhá nový školní rok 2015/2016. Doba prázdnin a dovolených nám všem rychle utekla a já věřím, že jste si všichni odpočinuli a nabrali plno elánu do nového školního roku.

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok na prostranství před školou. Přivítali jsme 15 nových prvňáčků a několik nových žáků. Takže nyní naši školu navštěvuje 133 dětí oproti 118, se kterými jsme zahajovali školní rok vloni. Navíc jsme představili několik nových kolegů: pana Boleslava Sadila, který bude vyučovat hudební výchovy na druhém stupni, paní Danu Kropáčovou, třídní učitelku 9. třídy, která bude učit především matematiku, fyziku a chemii a paní učitelku Natálii Navrátilovou, třídní učitelku 5. třídy, která bude učit anglický jazyk, český jazyk a výtvarnou výchovu a také slečnu Barboru Klevetovou, vychovatelku školní družiny a zároveň asistentku v 1. třídě.

S novým školním rokem také rozjíždíme nové internetové stránky, které si právě prohlížíte. I když ještě nemají úplnou finální podobu, věříme, že budou přehlednější a estetičtější než ty dosavadní. Budeme se snažit, aby byly zajímavější a především neustále aktuální. Budete se moci seznamovat s aktuálním děním na základní i mateřské škole, se zprávami ze školní jídelny, se závěry školské rady a se základními dokumenty školy. Můžete si prohlížet fotografie z jednotlivých akcí a historie školy. I když se z počátku mohou vyskytnout nějaké problémy a nedostatky, chceme, aby během podzimu byly stránky plně funkční a aby poskytovaly všechny informace o naší základní škole a mateřské škole. Již nyní si můžete například přečíst, které akce proběhly v posledních měsících atd.

Přeji Vám všem úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho úspěchů a především pak hodně štěstí a zdraví.

Zdeněk Hořava, ředitel školy