Vítání prvňáčků

Začal nový školní rok. Před školou jsme společně přivítali nově příchozí, hlavně naše nejmenší, prvňáčky. Poté společně s rodiči vstoupili do připravené třídy, kde s maskotem třídy veverkou slavnostně zahájili vstup do 1. třídy. Domů si děti odnesly pamětní list i malou sladkost od veverky. Přeji mým prvňáčků mnoho úspěchů ve škole, ať se jim tu líbí, a všechno ať zvládají bez větších obtíží.

Mgr. Jana Březinová