Tonda Obal

Není náhodou, že 2/3 obyvatel ČR třídí odpady. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal. Právě poslední březnový den navštívila společnost EKO-KOM naši školu. Žáci byli rozděleni do pěti skupin podle věku a lektorka je seznamovala s tím, jak je nakládáno s odpady v ČR. Nejmenší děti by měly bezpečně znát barvy kontejnerů, které jsou běžně       na ulicích a vědět, co do nich patří. U běžných odpadů dokáží říct, zda jsou z papíru, plastu, skla nebo se jedná o nápojový karton. Vědí, co je sběrný dvůr, znají konkrétní výrobky z recyklovaných odpadů. Starší žáci vědí s jistotou, jak se třídí všechny druhy odpadů, znají primární suroviny pro výrobu materiálů, které se běžně třídí. Umí pracovat se zdroji v oblasti třídění odpadů. Lektorka naše žáky velice chválila za znalosti, které z třídění odpadů mají. Většina dětí je do procesu třídění zapojena přímo – jednak doma, ale také se podílejí na třídění odpadu ve škole. Řada věcí kolem nás je totiž vyrobena s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, aniž bychom to poznali nebo si to vůbec uvědomili.

Mgr. Lenka Crhonková