Uspávání zahrady v MŠ

Ve čtvrtek 10. listopadu děti z mateřské školy v doprovodu svých rodičů uspávaly školní zahradu. Na jednotlivých stanovištích děti plnily řadu úkolů – převážely brambory na kolečkách, přenášely kaštany na lžíci, zdobily jablíčko, vytvářely podzimní strom nebo poznávaly plody podzimu. Nechyběl ani pořádný táborák, na kterém si někteří upekli špekáčky. Kdo chtěl, mohl také ochutnat horký nápoj, párek v rohlíku nebo výborné koláče. Poté děti na zahradě písní „Podzimní zahrádka“ uspávaly své broučky, které si pro tuto příležitost vyrobily, a přikrývaly je listy tak, aby dokázaly přečkat zimu. Všem se také na závěr líbila stezka odvahy, která na děti čekala v prostorách školky. Děti si celou akci náramně užily a potěšily tak všechny, co se na její přípravě podíleli. Všem dětem a rodičům děkujeme za hojnou účast a budeme se na vás těšit zase příště.J

Kolektiv ped. pracovníků MŠ