Vánoční jarmark

V předvánočním čase, v pátek 8. prosince 2017, se na Základní škole v Hrabišíně konal již třetí vánoční jarmark. Na tuto akci se všichni organizátoři i zúčastnění opět velmi pečlivě připravovali a snažili se jarmark návštěvníkům znovu zpříjemnit. Stejně jako loni, tak i letos, žáci společně s učiteli vyráběli nejrůznější rukodělné výrobky a svým dílem opět přispěli také i rodiče. Velké poděkování patří především maminkám a babičkám, které pro jarmark napekly domácí cukroví. Všechny děti také nacvičovaly společné vystoupení a představilo se i několik sólistů.

Den konání akce odstartoval vánočními dílnami, kde si žáci pod vedením učitelů mohli vyrobit například vánoční přání, dekoraci z chvojek – vánoční stromeček nebo nazdobit cukroví. Po skončení vánočních dílen ještě proběhla generální zkouška na večerní vystoupení před školou. Jakmile se děti rozešly domů, nastal největší shon a přípravy pro všechny pracovníky školy, kteří se snažili postarat o to, aby večer vše proběhlo hladce. Samotný jarmark byl zahájen v 16:30 před budovou školy. Účast byla stejně jako loni krásná a na pozvání našeho pana ředitele Hořavy dorazil dokonce i starosta města Šumperka a senátor, pan Zdeněk Brož. Program zahájil pan ředitel Hořava se svým vánočním poselstvím a ve stejném duchu k návštěvníkům promluvil také pan Brož. Poté následovalo pásmo vánočních koled a písní v podání žáků školy. Netradiční zpracování vánoční písně předvedla skupina žáků pomocí plastových perkusních nástrojů „Boomwhackers“, se kterými pracují v hodinách hudební výchovy. Představil se i školní kroužek flétny. Krásné vystoupení doprovázelo i několik sólistů – Nela Březinová a paní učitelka Jana Březinová na klavír, Štěpánka Körnerová zpěv a Ondřej Hrubý na trubku a klavír. Celé vystoupení řídily a organizovaly paní učitelky Jana Březinová a Veronika Korgerová.

Poté se všichni pomalu přemístili do školy a vánoční jarmark propukl v plném proudu. Zaměstnanci školy společně s některými žáky a rodiči zajišťovali prodej nejrůznějších výrobků a pochutin ve vánočně vyzdobených učebnách, v jídelně se podávalo občerstvení, jako například punč, káva, čaj, párek v rohlíku a cukroví. Stejně jako minulý rok i letos se prodalo nejvíce zboží s vánoční tematikou, jako například krásně zdobené perníčky, nejrůznější ozdoby a dekorace, jmelí, dárkové taštičky apod. Návštěvnost našeho jarmarku nás opět velmi potěšila. Doufáme tedy, že každý ročník bude v něčem jedinečný a neopakovatelný a přitáhne další příznivce. Celý jarmark proběhl v krásné a sváteční atmosféře, za kterou bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na akci podíleli – žákům, rodičům, návštěvníkům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. Část finančního výtěžku bude tentokrát věnována společnosti Pomocné tlapky, která se zabývá výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené a vodících psů pro nevidomé spoluobčany.

Jsme rádi, že díky jarmarku můžeme alespoň málem pomoci těm, kteří to zrovna potřebují, a věříme, že ve stejné atmosféře se odehraje i další ročník této akce.

Bc. Kristýna Zavadilová a Bc. Ivana Vamvakašová