Vánoční zpívání

Poslední den školy v roce 2022 se uskutečnilo „Zpívání na schodech“. Žáci a celý pedagogický kolektiv si zazpívali společně vánoční koledy a vánoční písně, které byly doplněny světelnými efekty mobilů. Vánoční atmosféru zpříjemnila také Zuzka Hrubá hrou na klavír. Poté následovaly třídní besídky, na kterých si děti rozdaly dárečky a popřály si pěkné Vánoce.

Mgr. Jana Březinová