Vaření v mateřské škole

Ve čtvrtek 13. října si děti na téma „OVOCE“ společně uvařily jablečnou přesnídávku.

Po úvodním povídání o jablíčku byly děti rozděleny do skupin a formou dělby práce umývaly, loupaly a krájely jablíčka. Poté je v hrnci smíchaly spolu s kořením a cukrem a uvařily. Po obědě pak svou přesnídávku ochutnaly.

Všem se společné vaření moc líbilo a přesnídávka všem náramně chutnala.

Kolektiv pracovníků MŠ