Projektový den v ZŠ – Stavitel města.

V úterý 11. 10. a ve čtvrtek 13. 10. proběhl u nás na škole projektový den Stavitel města. Do školy k 1., 2, a 3. třídě zavítal odborník z Malé technické univerzity pan Vavruša. Na úvod si povídali o budovách, místech ve městech, vesnicích. Žáci se seznámili s pojmy piktogramy, kartograf. Pro zapamatování si pomy vytleskali. Poznávali tyto piktogramy: vlakové nádraží, nemocnice, hasičárna, lékárna, divadlo a další. V praktické části se rozdělili na 4 skupinky podle barev. Každá skupinka si podle plánku vytvořila cesty, silnice, křižovatky z puzzlí. Prakticky si ukázali, jak se staví dům, řekli si z jakého materiálu, co vše ke stavbě potřebují. Poté si z kostek lega každý sám postavil svůj dům dle fantazie, ale podle zadání piktogramu. V další části si ukázali mapu města Šumperka v určitém měřítku a povídali si, co na ní vidí. Do svého papírového plánu města si každá skupinka zakreslila celé vytvořené město. Žákům se projektový den velice líbil, byli zapáleni do všech aktivit. Byli spokojeni, že zadané úkoly zvládli velice dobře, za což získali diplom s titulem „STAVITEL“.

Mgr. Jana Březinová