Projektový den v MŠ – Stavitel města

Ve středu 12. října jsme měli v naší mateřské školce projektový den „Stavitel města“, během kterého si děti vyzkoušely postavit město z lega.

V jeho úvodu se děti seznámily s novým pojmem „piktogram“ a formou jeho ukázek rozpoznávaly budovy, které se ve městě nachází a jak jsou zakresleny v plánu či mapě. Poté byly děti rozděleny do čtyř skupin, kde každá skupina skládala z velkých puzzlí jednu část plánu města, která po spojení se jejími zbývajícími třemi částmi vytvořila celek. Nechybělo ani povídání o městě, kdo a proč staví domy. Následovalo stavění budov z lega, které děti umísťovaly do z puzzlí vytvořeného plánu. Do tištěného plánu zase lepily piktogramy.

Všem dětem se stavění města natolik líbilo, že v této činnosti pokračovaly i odpoledne. Už teď se těšíme na další zajímavý projekt.

Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ