Výlet do Zoo Lešná

Ve středu 24. 4. jsme se ráno sešli před školou, abychom jeli do ZOO Lešná. Počasí bylo sice zamračené, ale nám to nevadilo. Nastoupili jsme do autobusu a mohlo začít naše dobrodružství. Čekala nás delší cesta, kterou si někteří z nás zkrátili spánkem. Takto posilnění energií a dobrou náladou jsme vstoupili do zoo. První zastavení bylo v Zámku Lešná. Zde byla pro nás připravená speciální prohlídka s názvem Zámecká šifra. Naším úkolem bylo hledat v zámeckých sálech šifry, které nás dovedly až ke klíči od zámeckých dveří. Pouze s klíčem jsme se mohli dostat zpět do zoologické zahrady. Hurááá!!! Záhadu jsme úspěšně vyřešili, a tak jsme mohli pokračovat v prohlídce zoo. Po malém občerstvení naše první kroky směřovaly do pavilonu rejnoků. Zde jsme si museli umýt ruce, abychom si je mohli pohladit. Někteří si koupili i krmení, čímž k sobě rychleji přilákali rejnoky. Pro všechny z nás to byl určitě největší a nejhezčí zážitek. Zoologická zahrada je rozdělena na expozice: Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku. Afriku tvoří pavilony ve tvaru domorodých chýší. Viděli jsme zde například surikaty, kudu, hyeny, ovce somálské, supy, slony, žirafy, zebry. V Asii nás čekala místa s modlitebními zvony, sochy Budhy. Byla tu jezírka pro pelikány, tapíry. V pavilonu Austrálie nás přilákali papoušci, kivi, labuť černá. V expozici Amerika jsme obdivovali mravenečníka, tukany, tamaríny, ary, vydry obrovské, lachtany. Unaveni chozením po zoo jsme se museli posílit občerstvením na zpáteční cestu. Samozřejmě jsme podnikli i drobné nákupy. Výlet se nám moc líbil.

Věra Vitásková