Výlet II. stupně – Velké Losiny

I když naše děti skoro nic nenaspaly, vstávalo se již o půl páté. Nejhůře na tom byly jako obvykle paní učitelky, které celou noc nezamhouřily ani jedno oko, protože hlídání rozdováděných žáků není vůbec lehké. Po snídani se celý II. stupeň vydal dvěma autobusy do Velkých Losin. První zastávka nás čekala na zámku, který jsme si celý prohlédli. Dozvěděli jsme se mnoho informací nejen o historii zámku, ale i o čarodějnických procesech, které se zde v našem regionu odehrávaly v 17. století. Po prohlídce zámku jsme se přesunuli na lehkou svačinku. To už začala být znatelná únava i na našich žácích po prohýřené noci. Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli ještě na prohlídku ruční papírny, kde si děti poslechly o historii výroby ručního papíru. Ke škole jsme dorazili o půl druhé a všichni jsme se rozutekli domů odpočinout si po náročné noci.

Mgr. Jitka Macháčková