Výuka první pomoci

Žáci 4. třídy mají ve školním vzdělávacím programu v učivu oddíl Člověk a jeho zdraví. Seznání se s osobním bezpečím, s chováním v rizikovém prostředí, s chováním v krizové situaci, v situaci hromadného ohrožení. Nabalili jsme si evakuační zavazadlo, sice jen výtvarně, ale někteří byli překvapeni, co vše bychom měli mít s sebou. S celkem První pomoc nám pomohla paní asistentka Jitka Šulová. V letošním školním roce absolvovala kurz zdravotníka. Velice ochotně se zapojila do naší hodiny první pomoci. Připravila si pro žáky praktické dovednosti při ošetření drobných poranění. Rádi jsme se nechali ošetřit, pokud by nás bolela ruka, koleno, oko, hlava, nos. Líbilo se nám, jak nás omotává obvazy a můžeme si něco vyzkoušet ošetřit i sami na sobě. Figurantem nám byl i Alex, který den předem havaroval na koloběžce. Pro žáky to bylo velice příjemné zpestření hodiny.

Mgr. Lenka Crhonková