Výlet 2. a 3. třídy do Dlouhomilova

Na předposlední úterý tohoto zvláštního školního roku jsme měli naplánovaný pro 2. a 3. třídu pěší výlet do Dlouhomilova. Od samých ranních hodin jsme měli upřené zraky na tmavou a hrůzostrašně vypadající oblohu. Bylo 7:30 hodin a naše pochybnosti o velkém dešti se potvrdily. Co teď? Paní učitelka Březinová dětem pro začátek výletu pustila epizody z krátkých filmů Pat a Mat. Chytré hodinky ale ukázaly, že se budeme na nešikovné postavičky dívat jen krátce. Proč? Protože už pršet nemělo. A také že přestalo. Hbitě jsme opustili třídu a vyrazili. Prošli jsme Hrabišínem a před Dlouhomilovem odbočili na polní cestu. Cesta po dešti byla blátivá a klouzavá, ale to přece vůbec nevadilo. Už z dálky jsme viděli stoupající dým z ohniště, které připravil pan Hvižď. Pozval nás na jeho chatu a poskytl přístřeší pro případný déšť. Děti si opekly špekáčky, zahrály běhací pexeso, krmily u rybníčku rybičky. Při zpáteční cestě jsme šli se sluníčkem v zádech. Vrátili jsme se přiměřeně unaveni a mohli jsme si i zazpívat sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. 

Mgr. Marcela Vetelská
Mgr. Jana Březinová
Mgr. Kateřina Němcová