Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

I v tomto školním roce pokračujeme s ICT vzděláváním předškoláků. Děti se učí základním dovednostem s výpočetní technikou – tabletem, tahem či poklepem ovládat spuštěnou aplikaci a orientovat se v jejím uživatelském prostředí. Při této činnosti děti rozvíjí svou informační gramotnost a učí se používat správné pracovní postupy. Formou různých výukových aplikací děti také rozvíjí grafomotoriku, představivost či logické myšlení.

Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ