Zahájení nového ŠR 2021/2022

Milí rodiče, vážení občané, srdečně Vás zdravím v novém školním roce.

Všichni žáci se určitě velmi těšili do školy a nemohli se dočkat, až se v kalendáři objeví datum 1. září. Ale nejvíce se určitě těšili žáci prvních tříd. Vítám mezi námi všechny prvňáčky, kteří se těší, až zasednou do lavic, kde se budou učit číst, psát a počítat.  Samozřejmě mezi námi také vítám všechny další žáky, kteří do naší školy tento rok nově nastupují.

Všichni víme, že minulý školní rok byl pro všechny velmi náročný. Převážná část školního roku probíhala distanční formou a navíc jsme museli dodržovat řadu vládních rozhodnutí, která někdy nebyla vůbec příjemná. Doufám, že vládní omezení brzy skončí a nenastane už žádné další zbytečné zavírání škol, protože všichni víme, že jedině ve škole se žáci mohou plnohodnotně vzdělávat.

 Škola prošla velkou rekonstrukcí a modernizací, která velkou měrou přispěla ke zlepšení vybavení všech vnitřních prostorů školy. Díky moderním prvkům se budou moci žáci kvalitně vzdělávat pod dohledem zkušeného pedagogického sboru. Také bude potřeba některé žáky pořádně rozhýbat, protože rok bez tělesné výchovy měl na některé velmi špatný vliv a bude potřeba hodně práce, aby se dostali do pořádné kondice.

Od začátku školního roku budou také všichni žáci dodržovat zvýšená hygienické opatření, která vychází z manuálu MŠMT. Pravidla ohledně hygienických opatření jsou zasílána zákonným zástupcům a zveřejňována na našich webových stránkách. Třídní učitelé seznámí všechny žáky s mimořádnými pravidly během prvních dnů. Navíc třídní učitelé budou důležité informace posílat žákům nebo rodičům do emailových schránek.

Od letošního roku bude škola používat informační elektronický systém pro školy DmSoftware, který už většina žáků zná z minulého školního roku. Tuto aplikaci budou všichni pravidelně sledovat a všechny podstatné informace budou posílány přes tuto aplikaci. Samozřejmě, že pro zákonné zástupce platí také povinnost pravidelně sledovat tento systém. Určitě nám to umožní rychlejší a lepší komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.

Na závěr chci popřát všem žákům a zaměstnancům školy šťastný vstup do nového školního roku. Věřím, že tento školní rok bude o poznání lepší než ten minulý a nebudeme muset školu znovu zavírat kvůli koronaviru.  Během podzimu to bude určitě hodně náročné, ale věřím, že to společnými silami ve zdraví zvládneme a budeme všichni spokojeni.

Přeji všem pevné zdraví

Roman Hanák, ředitel školy