Zahradní slavnost v MŠ

Dne 27. 5. 2016 jsme na školní zahradě MŠ uspořádali slavnost ke Dni matek, dětí a otců. Děti z oddělení Školička předvedli dramatizaci pohádky „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, potom společně s nejmenšími dětmi přednesly přání maminkám a tatínkům a předaly vlastnoručně vyrobené dárečky.

Následovalo pasování našich předškoláčků paní starostkou L. Holoušovou na budoucí školáčky. Šerpy dětem předával p. ředitel Mgr. Z. Hořava.

Po skončení této slavnostní chvíle započala zábavná část odpoledne. Rodinné týmy sbíraly body za účast v malování na obličej dětí, za běh o třech nohách, za tanec s balónkem, v přenášení kuliček, luštění křížovky a v jiných disciplínách. Za pět bodíků si vybraly týmy  soutěžní – výherní losy do tomboly.

A pokud byl někdo unavený, mohl se občerstvit kávou, čajem, nebo buchtou, kterou nám upekly paní kuchařky ze školní kuchyně. Děkujeme.

Po vylosování tomboly, kdy všechny losy vyhrály, jsme si mohli všichni říci, že odpoledne proběhlo vesele, děti i rodiče se bavili, a tak si to všichni pěkně užili.

Mgr. Marcela Vavřinová