Zápis do 1. třídy

V úterý 4. dubna 2023 proběhl zápis dětí do 1. třídy. Během odpoledne se do školy dostavilo devatenáct předškoláků. Budoucí školáci nám přišli ukázat něco z toho, co by každý předškolák měl před vstupem do školy umět. Na děti čekala veverka, která zároveň bude děti provázet 1. i 2. třídou. Na stanovištích jsme počítali, skládali tvary písmen do puzzlí, hledali rozdíly, poznávali barvy, skládali obrázek, vyprávěli pohádku podle obrázků, vytleskávali slova a určovali první hlásku ve slově. U stolečku si děti vyzkoušely napodobit jednoduché grafické cviky. Naším cílem u zápisu není děti zkoušet, ale zmapovat, komu se co daří, kdo potřebuje ještě něco dopilovat, případně rodičům doporučit, na co se mají zaměřit. V poslední době se nejčastěji setkáváme s nesprávnou výslovností. Toto považujeme za základní dovednost, která je důležitá pro budoucí nácvik čtení i psaní. Na závěr byly děti odměněny malými dárečky. Na budoucí prvňáčky se moc těšíme a všem přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo.

Mgr. Jana Březinová, Mgr. Veronika Korgerová