Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

V úterý 3. února 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. Tento zápis se nesl v indiánském duchu. Při příchodu děti dostaly barevné čelenky jako správní indiáni. Paní učitelky z první a druhé třídy a děvčata ze šesté třídy (převlečené za indiánky) doprovázely budoucí prvňáčky jednotlivými stanovišti, na kterých plnili různé úkoly. Počítali, poznávali barvy, geometrické tvary, poznávali zvířátka, popisovali plyšáky v indiánském týpí, probíhali indiánskou stezkou. Za splnění úkolů si mohly ozdobit svoji čelenku barevnými pérky. Děti byly šikovné a my se na všechny v září těšíme.
K zápisu  přišlo celkem 23 dětí.

Mgr. Jana Březinová