Branný den

Poslední pondělí v letošním školním roce se uskutečnil branný den na hasičském areálu v Hrabišíně. Na tento den jsme pozvali i školu z Brníčka. Žáci celé naší školy soutěžili ve smíšených družstvech společně s žáky z Brníčka v několika disciplínách s plným nasazením. Akce končila až před obědem. Společně jsme se všichni vrátili do školy a brníčkáři si při té příležitosti prohlédli naši nově opravenou školu. Velké poděkování patří hasičům, kteří nám umožnili uskutečnit tuto skvělou akci.

Dana Boxanová