Slavnostní ukončení ŠR 2020/2021

30. června jsme úspěšně ukončili tento náročný školní rok 2020/2021. V září jsme nastoupili do školy, a po měsíci jsme se museli přesunout na distanční výuku. V prosinci nám byl umožněn návrat do školních lavic, ale pouze rotačně. Začátkem nového roku jsme opět zůstali za počítačem. Naděje nám svitla v dubnu, kdy se do školy vrátil rotačně první stupeň. O měsíc později byl umožněn návrat také starším žákům. Bohužel všechno bylo podmíněno testováním a nošením roušek. Vše jsme nakonec zvládli a ke konci nám zůstalo jen testování. Online výuka nám všem dala nové možnosti, ale doufáme, že od září budeme moci opět zasednou normálně do lavic, vídat se a trávit společný čas.

V tomto školním roce jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Na střední školy a učiliště odešlo 19 žáků. Opustila naše řady skvělá třída. Byl to kolektiv dětí, kteří zůstanou kamarády a nejlepšími přáteli. Dokázali táhnout za jeden provaz a nadchnout se pro každou věc, dobrou i špatnou. Své kvality potvrdili nejen na školním výletě, ale také při organizaci závěrečného rozloučení se svojí třídní učitelkou Pavlou Hrubou. Překvapení v podání koňského povozu, se kterým dovezli paní učitelku ke škole a následným předání devatenácti červených růží za doprovodu oblíbené písně. Tímto gestem si získali nejen ji, ale také všechny přítomné. Málokteré oko zůstalo suché. Byl to velmi dojemný zážitek.

Následoval proslov pana ředitele Romana Hanáka a paní starostky Ladislavy Holoušové. Byli oceněni nejlepší sběrači vršků, elektra a papíru, které má v naší škole dlouholetou tradici. Také byly vyhlášeny výsledky branného dne. Poté jsme se vrátili naposledy do svých tříd a rozdali si vysvědčení. A je to! Hurá, prázdniny volají.

Bc. Klára Hasmannová