Slovo ředitele

Milí rodiče, vážení občané,
minulý školní rok nás zasáhla pandemie způsobená koronavirem Covid-19, a v důsledku mimořádných vládních opatření došlo do té doby k naprosto nemyslitelné události. Všechna školská zařízení a většina podniků v naší republice byla uzavřena. Žáci, rodiče a učitelé se museli s novou situací vypořádat. Výuka začala probíhat distančním způsobem a pro všechny to znamenalo změnu přístupu ke vzdělání a nutnost naučit se pracovat s digitálními technologiemi. Škola využila pro distanční vzdělávání program TEAMS, který se v průběhu roku stále zdokonaloval a poskytoval nové funkce pro hladký průběh výuky. Všechny zainteresované strany to posunulo na vyšší úroveň v oblasti informačních technologií a na konci minulého roku jsme si všichni říkali, že taková situace se už nemůže nikdy opakovat.
Bohužel na podzim tohoto školní roku se epidemická situace na celém světě opět zhoršila a znovu se zavřela všechna školská zařízení. Tentokrát jsme ovšem byli na situaci dobře připraveni a plynule jsme dokázali přejít na distanční formu výuky. Učitelé i žáci už velmi kvalitně dokázali pracovat v programu TEAMS a za využití dalších podpůrných materiálu začala další dlouhá etapa distanční výuky.

Přestože distanční výuka probíhala pravidelně a všichni učitelé se v rámci svých možností snažili pomoct žákům při distanční výuce, nemohla distanční výuka plně nahradit prezenční výuku. Pro hlavní předměty byl stanoven pravidelný rozvrh a výuka probíhala online formou. Vzdělávání ve výchovných předmětech probíhala asynchronně formou samostatných pracovních zadání. V průběhu ledna provedla ČŠI na škole kontrolu v rámci celorepublikového monitoringu – dopady mimořádných opatření na vzdělávání v základních školách. Výsledkem kontroly bylo kladné hodnocení naší činnosti během distančního vzdělávání. Inspekce pozitivně hodnotila rozvrh stanovený v době distanční výuky a také zapojení všech žáků naší školy. Inspekce kladně ocenila, že škola půjčila některým žákům potřebnou digitální techniku a formou individuálních konzultací do vyučování zapojila také žáky, kteří neměli doma internetové připojení.

Bohužel až v květnu se nám postupně začali vracet žáci za přísně stanovených hygienických a vládních opatření. Škola musela všechny žáky pravidelně testovat a žáci museli nosit ve škole roušky. U některých rodičů vyvolala nesouhlas tato vládní opatření, která se ovšem musela respektovat a dodržovat. Na štěstí v červnu došlo k určitému vládnímu zmírnění a žáci nemusejí mít ve třídě roušky. Přes tato nepříjemná omezení jsem velmi rád, že všichni žáci mohou nastoupit do školy, kde se konečně potkají se svými spolužáky a mohou se kvalitně vzdělávat pod dohledem kvalifikovaných pedagogů při prezenční výuce. Doufám, že se situace v naší republice změní natolik, že brzy nebudeme muset testovat a nebudou potřeba žádné roušky.

V tomto školním roce došlo k několika významným akcím, které je potřeba připomenout. Na podzim byla dokončena rekonstrukce a modernizace školy v rámci dotací MF, kterou zajistila obec Hrabišín pod vedením paní starostky. Škola se díky tomu zařadila mezi kvalitně vybavené školy v okrese a díky modernímu vybavení může žákům poskytovat kvalitní vzdělávání. Dále obec Hrabišín zajistila ve dvoře školy vybudování parkovací plochy pro zaměstnance školy. V MŠ vzniklo nové hřiště v rámci projektu SZIF, které zajistila škola Hrabišín za finanční podpory ze strany zřizovatele.
Na závěr musím poděkovat všem zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou práci v tomto mimořádném školním roce. Nebylo to pro nikoho lehké, ale všichni se aktivně zapojili a snažili se žákům maximálně pomoci, i když to všechny stálo hodně času, úsilí a nervů. Někteří pedagogičtí zaměstnanci využili možnosti individuální konzultace k doučování žáků nebo doplnění výukových materiálů.

Stejné poděkovaní patří všem rodičům, kteří se aktivně zapojili v době online výuky a pomáhali svým dětem. Někteří rodiče chodili do práce a ještě museli pomáhat svým dětem s učením, což bylo opravdu hodně náročné.
Poděkování patří také všem místním spolkům a SRPŠ, kteří se školou spolupracují a školu podporují. Samozřejmě musím poděkovat zastupitelům obce Hrabišína a paní starostce Ladislavě Holoušové za finanční podporu v rámci projektů.


Přeji všem pevné zdraví.


Ing. Roman Hanák, ředitel školy