Dějepisná olympiáda

Ve středu 18. ledna se konala dějepisná olympiáda na Komíně v Šumperku. Naši školu reprezentovali dva žáci z 9. třídy – Jan Ondrušík a Dan Šafář. Tématem bylo období poválečného Československa až Sametová revoluce. Protože toto téma nemáme zdaleka probrané, museli si chlapci řadu věcí nastudovat sami. Honzovi a Danovi děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Pavla Hrubá