Preventivní program v 5. a 6. ročníku 

Preventivní program v 5. ročníku 

Ve středu 18. ledna se žáci 5. ročníku zabývali problematikou kouření v programu s názvem Kouření – vznik závislosti a její důsledky  

Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné nahradit kouření, jak lze odmítnout cigaretu – práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části při hře na pravdu a lež získávali žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání tabákových výrobků, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření na zdraví, tělesný vzhled, okolí. Součástí programu byla modelová ukázka toho, co se kuřákům zachytí v plicích po vykouření jedné cigarety. 

Preventivní program v 6. ročníku      

Ve středu 18. ledna se žáci 6. ročníku zabývali nebezpečím internetu v programu s názvem Kyberšikana

Žáci se učili nad konkrétními příklady rozpoznávat, co je a není kyberšikana, zaujímali postoj k tvrzením, která se k tomuto fenoménu vztahují. Hledali řešení v roli poškozeného, snažili se správně rozhodovat. Byli vedení k uvědomění si zrádnosti identity osob na internetu. Získali základní informace, jak se mohou bránit.  

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím zkušené lektorky naše žáky velmi zaujala. Těšíme se na další spolupráci.  

                Mgr. Kateřina Žanda