Exkurze páťáků v ZD Hrado v Hrabišíně

V pátek 27. 4. 2018 se žáci pátého ročníku vydali na přírodovědnou vycházku spojenou s exkurzí v zemědělském družstvu, kterou nám domluvil a zajistil Eduard Dvořák.  Eda třídu provedl po celém areálu, který dobře zná, protože se v něm často pohybuje při pomáhání dědečkovi. Ukázal nám různě stará selátka, oddělena podle stáří do tří částí hal, krávy a býčky, kteří zrovna dostávali krmení – senáž. V družstvu je k vidění také zemědělská mechanizace, se kterou nás Eda seznámil formou hádanek. Za správné odpovědi spolužáci dostávali body. Nejvíce znalostí prokázal Ondra. Všichni jsme si užili ranní vycházku za krásného jarního počasí a odnesli si nové vědomosti o chovu hospodářských zvířat a zemědělské technice.

                                               Mgr. Kateřina Němcová