Jarní sběr papíru

Škola uspořádala koncem května sběr papíru. Podařilo se nasbírat 7 160 kg sběrového papíru. Vyplatilo se třídění na vytříděný sběrový papír (noviny, letáky, časopisy) a kartony. Pokud bychom netřídili, získali bychom o zhruba 6.000 Kč méně. Děkujeme všem rodičům, žákům a občanům, kteří se do sběru zapojili. Výtěžek ze sběru bude použit na financování aktivit žáků školy. Ve školním roce 2018/2019 se v desítce nejlepších sběračů umístili:

rodina Mackova, Eduard Dvořák, Zbyšek Vicenec, rodina Křepelkova, rodina Štodtova, rodina Hvižďova, Timea Szijjartö, Adam Haitmar, rodina Vitáskova a rodina Mazáčova.

 

Mgr. Zdeněk Kamler