Školní výlet 9. třídy

Ve dnech 23.5 a 24.5 2019 proběhl výlet 9. třídy v Mladoňově, kam jsme dorazili po osmé hodině ráno. Od deváté hodiny byl pro žáky připraven zážitkový den. Po malé svačince byli rozděleni do dvou skupin. Zavázali jsme jim oči a odvezli je na neznámé místo. Odtud se pomocí mapy a souřadnic měli společně se svými vedoucími dostat zpět do ÚeV Mladoňov, kde jsme byli ubytovaní. Obě skupiny svůj úkol splnily na jedničku. Po obědě pro ně byly připraveny další aktivity. Zdolávali překážkové dráhy, soutěžili v různých aktivitách. Všichni žáci se zapojili a vše zdolávali s úžasným entusiasmem. Pak následoval klid před plněním dalších předem přichystaných úkolů. Na večeři jsme si dali báječné borůvkové knedlíky a opekli si všichni společně špekáčky. Spát se šlo až kolem jedenácté hodiny. Ovšem někteří možná nespali tu noc vůbec, protože jsme se dozvěděli, že v prostorách budovy Úev Mladoňov dříve strašilo. A možná i pořád straší!!! Ráno po snídani jsme se však společně přichystali, i když nevyspaní, na návrat domů. Všichni žáci si výlet ohromně užili, hlavně že ve zdraví přežili!

Mgr. Jitka Macháčková