Soutěž v anglickém jazyce

Dne 13. května 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže BE THE BEST na SOŠ v Šumperku. V první kategorii za naši školu soutěžil Denis Paškov ze 7. třídy, ve druhé kategorii žákyně 9. třídy Karolína Hladilová. Jednalo se o 1. ročník této soutěže. Soutěž se skládala z poslechu, práce s textem a konverzace s rodilým mluvčím. Karolína Hladilová se umístila na pěkném 5. místě s celkovým počtem 60 bodů. Výherce této kategorie získal 67 bodů. Denis Paškov se ve své 2. kategorii umístil na 8. místě s počtem 44 bodů. Žáci byli odměněni dárkovým balíčkem. Byla to pro ně neocenitelná zkušenost.

Mgr. Jitka Macháčková