Klima v naší třídě

Ve středu 7. února se žáci 6. ročníku zúčastnili programu s názvem Klima v naší třídě.

Jedná se o interaktivní program zaměřený na podporu zdravých vztahů mezi spolužáky, skupinové soudržnosti a spolupráce. Cílem tohoto preventivního programu je společně s dětmi najít a pojmenovat to, co podporuje fungování jejich třídy jako dobrého kolektivu a co jej naopak narušuje. Co můžu udělat dobrého já jako jednotlivec pro naši třídu? Co je ještě legrace a co už může někomu ubližovat? Jak poznám, že problém ve třídě zvládnu sám (nebo my jako třída) a kdy už musíme vyhledat jinou pomoc? A vím, za kým mohu jít? Cílem tohoto programu všeobecné prevence je pozitivně podpořit atmosféru ve třídě.

Program naše žáky velmi zaujal. Za přítomnosti pana učitele se po vysvětlení pravidel usadili do kroužku a mimo jiné také například hledali rozdíly mezi pojmy šikana a škádlení.

Těšíme se na další spolupráci s milou paní lektorkou z PPP v Šumperku.

                                                                                                                      Mgr. Kateřina Žanda