Lesní pedagogika

V úterý 20. 2. 2024 navštívil naši školu pan Pavel Gajdoš, odborník na lesní pedagogiku zastupující Lesy České republiky. Pan Gajdoš pracuje jako lesník na polesí v Bedřichově. Vysvětlil dětem, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, co je náplní jeho práce a hovořil o ekologii v lesních ekosystémech. Jeho koníčkem je samozřejmě i myslivost. V Oskavě, kde bydlí, má záchrannou stanici pro poraněná zvířata. Dovezl nám na ukázku vycpaniny zvířat, mezi nimi zástupce savců a ptáků. Děti zaujaly i trofeje vysoké zvěře – daňka, jelena a srnce. Největší úspěch měla hra na lesní roh a zpěv skladeb, které se hrají na honech pořádaných myslivci během roku. Předvedl i ukázky vábení vysoké zvěře. S panem Gajdošem jsme strávili pěkné dopoledne.

       Mgr. Lenka Crhonková