PROJEKTOVÝ DEN – ICT

Ve čtvrtek 15. 2. se děti seznamovaly s lidským tělem prostřednictvím digitálních pomůcek. Pro děti byly připravené čtyři stanoviště, proto jsme se nejdříve rozdělili do čtyř menších skupin. V každém stanovišti děti pracovaly s některou digitální pomůckou. První stanoviště bylo zaměřeno na porozumění slyšeného, pozornost a také na spolupráci mezi dětmi. Děti shlédly krátké video prostřednictvím 3D boxu. V druhém stanovišti bylo úkolem dětí naprogramovat Bluebot. Důležitá byla v tomto stanovišti komunikace mezi dětmi a kooperace – musely se společně domluvit, kterým směrem včeličku pošlou. Předposlední stanoviště bylo zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, kdy děti měly k dispozici knihy, časopisu a také interaktivní knihu o lidském těle s ALBI tužkou. Každé skupince bylo zadáno téma, na které mají vyhledat nějakou novou, anebo zajímavou informaci, se kterou nás následně v závěru dne v kruhu seznámily. Poslední stanoviště byla práce s tabletem. Pro děti byla připravena aplikace, ve které přiřazovaly jednotlivé části těla na postavu.

Kolektiv MŠ