Návštěva knihovny v Hrabišíně

Poslední dubnové pondělí jsme se s druhým oddělením družiny vypravili do místní knihovny.  V knihovně na nás již čekala paní Magda Glancová s paní Soňou Grepovou. Po krátkém přivítání nám obě paní knihovnice pověděly něco málo k historii vzniku knih, o tom, jak se vyrábí ruční papír a dozvěděli jsme se, že v našem okolí máme známou ruční papírnu ve Velkých Losinách. Také jsme se dozvěděli, které knihovny máme v naší republice. Zajímavé informace byly o tom, jak jsou knihy v knihovnách řazeny a jaké mají označení. Překvapilo nás, kolik titulů knih za rok u nás vychází, a i to, že by se všechny knihy do naší knihovny nevešly. Proto si knihovny knihy mezi sebou vyměňují a půjčují. Zajímavý byl také popis toho, jak se knížky do knihovny dostanou a že veškeré tituly, které během roku vyjdou, jsou jen v Národní knihovně v Praze. Na závěr návštěvy jsme si mohli prohlédnout vystavené knihy v regálech knihovny a domluvili jsme si pravidelnou spolupráci na příští školní rok.

Jitka Šulová