Návštěva sběrného dvora a čističky odpadních vod

Dne 26. června jsme jeli na exkurzi do Dolní Libiny. Navštívili jsme sběrný dvůr a čističku odpadních vod. Kanalizace se stéká z Libiny a z Oskavy. Voda přitéká velmi špinavá, ale po celém procesu by vás jistě ohromil výsledek. Voda byla křišťálově čistá, dokonce se může vypouštět zpátky do potoků, rybníků a jezer. Ve sběrném dvoře jsme viděli plno věcí, které se lidem doma nehodí. Je tam velmi těžká práce. Pořád se dováží nový odpad. Zhlédli jsme obrovský lis, který slisuje pet lahve, krabice od mléka atd. Závěr dne byl u paní učitelky Crhonkové. Opekli jsme a smlsli si na sladkých dobrůtkách. Pěkně jsme oslavili náš konec školního roku.

       Mgr. Lenka Crhonková