Přednáška

První účastnicí naší přednášky byla pamětnice, paní Věra Chudobová, rozená Ruprechtová. Příběh paní Věry jsem našim žákům nejdříve přiblížila pomocí rozhlasové reportáže, kterou natočila společně se žáky 5. Základní školy v Šumperku s pomocí organizace Post Bellum do sekce Příběhy našich sousedů. Její přednáška byla velmi emotivní. Paní Věra se narodila 5. září 1944 v Kunčicích. Její otec, JUDr. Alois Ruprecht pracoval jako soudce u Okresního soudu v Šumperku. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli, že v roce 1948 po komunistickém převratu byl její otec nucen podepisovat již hotové rozsudky na lidi, kteří se komunistům znelíbili, a proto měli být odstraněni. To však odmítl. Za svůj postoj byl odsouzen na 7 let vězení. Paní Věra žákům připomněla, že dnes máme šanci mít svobodu, které je však potřeba si vážit a bojovat za ni.
Druhým bodem našeho projektového odpoledne byly úžasné prezentace našich žáků z 8. třídy. Příběhy našich sousedů excelentně zpracovali a přednášeli Adéla Šafářová, Nela Březinová, Karolína Hrubá a Vladimír Frank. V jejich týmech s nimi spolupracovali také Nicol Glancová, Tereza Hvižďová a Petr Frank. Žáci zpracovali mimo jiné příběhy p. Háse, p. Kamlera a p. Franka, odsouzeného na smrt v procesu s Rudolfem Slánským. Jejich vystoupení mělo obrovský ohlas. Jsme na jejich práci velmi pyšní.

Mgr. Jitka Macháčková