Rozsvěcení vánočního stromu

V pátek 25. listopadu zahájili žáci základní školy vánočními koledami letošní adventní čas a rozsvítili vánoční stromeček v Hrabišíně.

Při svém pěveckém vystoupení rozezpívali také své rodiče a příbuzné. Zazněly tradiční vánoční koledy i společná píseň Vánoční se světelnými efekty. Program také zpestřili svým výkonem žáci na různé hudební nástroje. Na harmoniku zahrála Veronika Štelcová, na klarinety Gabriela Effenbergerová a Barbora Kunetová, na flétnu Bruno Kouřil a na klavír Zuzana Hrubá. Žáci prvního stupně doplnili program společnou básničkou s vánoční tématikou.

Všem přejeme klidné prožití adventu, vánočních svátků a dětem hodně dárků pod stromečkem.

                                                                                                                    Mgr. Jana Březinová