Skaut

Dne 25. dubna vyrazila skupina skautů z Dlouhomilova, a nejen z Dlouhomilova, nýbrž ze všech částí republiky i světa do škol, zaměstnání ve skautských krojích. Stalo se tak kvůli svátku všech skautů, který se slaví 24. dubna. Bohužel zrovna toto datum byla neděle, tak se to přesunulo na pondělí. Je to den svatého Jiří, patrona všech skautů. V tento den si skauti připomínají své skautství.

Skauting založil roku 1907 Robert Baden-Powell. Téhož roku pořádal první skautský tábor u ostrova Brownsea, když nashromáždil 20 chlapců, kteří byli nadšení jeho příručkou pro průzkumníky. Viděl, že by to mohlo mít potenciál, a o rok později vydal příručku Scouting for boys (Skauting pro chlapce). Tato knížka se stává rychle populární v Británii, ze které se pak dostává do Evropy, zámoří a skoro celého světa. Začaly tak rychle vznikat skautské organizace. Myšlenka této organizace se chytla až tak, že se roku 1910 založila dívčí odnož skautingu, kterou od roku 1912 vedla Robertova žena Olave.

Skaut se tedy dostal do celého světa, i do naší republiky.V létě 1911 odjíždí profesor Antonín Benjamin Svojsík do Anglie, aby poznal zdejší skauty. V roce 1912 vychází jeho kniha Základy junáctví. První tábor se pořádal ještě téhož roku v červenci nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. Poprvé se zabydleli v podsadových stanech, světovém unikátu, který dodnes obdivují skauti a skautky z celého světa. První tábor skautek se pořádá roku 1915.

Za dlouhou historii skautingu se zažilo spoustu krásných a velikých momentů, ale bohužel i těch špatných a smutných. Junák – český skaut – byl za dobu 110 let třikrát zakázán. Poprvé se tomu tak stalo roku 1940, kdy byl zakázán nacistickým režimem. Za dobu pěti let (1940-1945) se ale mnoho skautů nebálo hájit myšlenku skautingu v ilegálních odbojích či za hranicemi Protektorátu. Za tuto dobu zemřelo až na 700 skautů, buď padli v boji, anebo hájili svobodnou myšlenku této organizace. Po válce se skauting znovu na pět let povolil. Roku 1946 se založila mohyla na Ivančeně, na památku skautům popravených nacistickým režimem.

V roce 1950 se opět organizace rozpouští kvůli nově začínajícímu komunistickému režimu. Skauti se ale snaží potají scházet a stále udržovat myšlenku skautingu naživu. Pokud by je někdo nahlásil, hrozily by jim velké tresty. V souvislosti s Pražským jarem, 29. března organizace znovu oživuje. Netrvá to ale příliš dlouho, protože roku 1970 byl opět zakázán. Přesto se i nadále někteří skauti tajně scházeli.

Po sametové revoluci v roce 1989 je opět obnovena činnost skautského hnutí a je tomu tak až dodnes a funguje nepřetržitě. Skauting samozřejmě zavál i do našich končin. Naše nejbližší skautské středisko se nachází v Lesnici. Bylo založeno roku 1945 a pořád funguje. Založil jej bratr Blesk, po kterém se  i jmenuje. Pod toto středisko spadají nejen oddíly z Lesnice, ale i oddíl z Dlouhomilova. Přímo z tohoto skromného a rychle rostoucího oddílu chodí k nám na školu několik skautů a skautek. Skauty najdeme téměř ve všech třídách. Právě díky skautům z 5. dlouhomilovského oddílu víme, že se koná tento skautský den. Jejich organizace zažila dlouhou historii těžkých, ale i nádherných momentů, na které jsou hrdí, a doufejme, že jim jejich nadšení ve skauting nezmizí a že ho nikdo nepřekazí.

David Langr, žák 9. třídy