Školní akademie – 2014

 Dne 6. června 2014 proběhly oslavy 40. výročí založení naší školy. Bývalí žáci, zaměstnanci,  návštěvníci si mohli prohlédnout školu v odpoledních hodinách. Byla zde výstava různých prací žáků, výrobků, kronik školy  a také  fotografií.  Všichni, kteří tuto školu absolvovali, se zde mohli najít na fotkách a připomenout si své spolužáky a učitele. Program vyvrcholil školní akademií v Kulturním domě v Hrabišíně. Všichni žáci školy pod vedením vyučujících si připravili pro diváky bohatý program. Mohli jsme se vydat s dětmi do pohádek, zazpívat si písničky, zhlédnout pohybová cvičení.  Všichni účinkující byli úžasní a vystoupení mělo velký úspěch. Sál rozezpívala závěrečná písnička od Jarka Nohavici, kdy se objevili na pódiu všichni žáci. Při této písničce jsme se také rozloučili s bývalou paní ředitelkou Grigovou a paní učitelkou Říhovskou. Za úžasné výkony byli žáčci odměněni balíčkem sladkostí a učitelé kytičkou.