Školní projekt přírodovědného praktika

Každý rok jsou pro šestý ročník do plánu vzdělávání zařazována přírodovědná praktika. Letos jsme se rozhodli v rámci těchto praktik uskutečnit malý školní projekt.

Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci 6. ročníku Základní školy v Hrabišíně.

Projekt měl několik fází. Nejdříve jsme šli na vycházku po okolí školy až k místní přehradě. Během cesty jsme poznávali známé rostliny, které rostou v této oblasti.

V dalších hodinách jsme pracovali ve skupinách. Každá skupina si vybrala z nabízených bylin jednu a pomocí atlasů rostlin se pokusila určit, o jakou bylinu se jedná. Poté si vždy dvojice připravila jednoduchou charakteristiku své byliny a vybrala zástupce, který představí jednotlivé byliny svým spolužákům. Na této slovní prezentaci si žáci ověřili, že vystupovat jako řečník před obecenstvem není jednoduché, ale vše se dá zvládnout právě tímto tréningem.

V naší počítačové učebně každý samostatně vyhledával informace o své léčivce. Pomocí získaných informací každý žák vytvořil jednotlivý list do malého školního atlasu léčivých rostlin. S využitím znalostí z hodin informatiky jsme list upravili do předem vymyšlené šablony a sestavili atlas.

Protože jsme pracovali ve dvojicích, vytvořili jsme atlas I a II, aby každý mohl prezentovat svůj list sám za sebe.

Myslím, že budete se mnou souhlasit, že se naše snaha vyplatila a každý žák odvedl dobrou práci.

Mgr. Dana Kropáčová

Přílohy článku:
ATLAS LÉČIVÝCH ROSTLIN I.
ATLAS LÉČIVÝCH ROSTLIN II.