Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

Letošní poněkud netradiční školní rok jsme ukončili víceméně tradičním předáním vysvědčení 30. června.

Protože bylo poměrně pěkné počasí, jako obvykle jsme se shromáždili před budovou školy, kde jsme vyslechli proslov našeho pana ředitele. Poté jsme se společně rozloučili s žáky 9. třídy, z nichž mnozí uronili nejednu slzičku naplno si uvědomujíce, že právě skončila jedna etapa jejich života.

Nakonec si třídní učitelé odvedli své třídy do různých koutů prostoru před školou, kde žákům rozdali vysvědčení.

Všem dětem přejeme pěkné prázdniny a v září co nejnormálnější návrat do školních lavic.

Bc. Anika Vykonalová