Začátek školního roku 2020

Vážení rodiče,

začátkem července začala probíhat velká modernizace a rekonstrukce ZŠ Hrabišín. Ve škole probíhá kompletní oprava sociálních zařízení, budování nové rampy u ŠJ, výměna elektrotechniky v některých učebnách, oprava podlah a výměna světel ve třídách. Škola bude mít novou jazykovou učebnu, přírodovědnou učebnu, učebnu F-CH a cvičnou kuchyňku. Třídy, kabinety, školní jídelna a odborná učebny budou vybaveny novým moderním nábytkem.

Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti probíhajících oprav bude začátek školní roku posunut na pondělí 7. září 2020 v 7:30. Během podzimu budou ve škole nadále probíhat dokončovací stavební práce, které by neměly zásadně omezovat a narušovat kvalitu výuky. Věřím, že firma dodrží stanovené podmínky a žáci se vrátí do nových prostor školy ve stanoveném termínu.

Děkuji za pochopení

Ing. Roman Hanák, ředitel školy