Vánoční jarmark

10. 12. 2019 se konal v Šumperku jarmark Draků ze čtvrté (žáků 4. třídy). Tento jarmark byl v rámci projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz, do kterého se čtvrťáci zapojili. Již v září jsme navštívili pobočku České spořitelny v Šumperku, naučili jsme se pracovat s bankomatem, byli jsme v bezpečnostních schránkách, viděli práci na pokladnách a všichni drželi v ruce milion korun. Založili jsme si firmu a dostali půjčku 3000 Kč. Naším úkolem bylo připravit výrobky na vánoční jarmark. Již od října pro nás nastal maraton ve vyrábění výrobků, sbírali jsme šípky, sušili jablka, dělali svícny a pomáhali s vyráběním paní učitelce. Do projektu jsme zapojili i tatínky, maminky, babičky. Ti nám pomáhali vyrábět vánoční dekorace a napekli spoustu výborného cukroví. 10. prosince vše vyvrcholilo na pobočce České spořitelny. Měli jsme tři stánky s výrobky a jeden s cukrovím. Jarmark byl úžasný. Přišla spousta lidí a naše výrobky mizely z pultů. Moc nás to bavilo a také jsme se procvičili v matematice. Výsledek byl skvělý. Náš čistý výdělek byl 24 091 korun. Všem se nám rozzářily oči, protože takovou sumu peněz jsme nečekali. Náš výdělek použijeme na školní výlet a zajedeme si také do Olomouce do Pevnosti poznání. Už se na to moc těšíme. Velké poděkování patří všem rodičům a všem kolegům, které nám s organizací jarmarku pomohli.

       Mgr. Lenka Crhonková